Odebírejte nové články

Čerstvé informace ze světa realit. Novinky a vývoj cen přímo na váš registrovaný email. 

  • Martin Pleskač

Co nového přináší realitní zákon

Aktualizace: bře 23


Pokud se podíváme na obor realit bez předsudků, zjistíme, že tato profese je jako každá jiná. Jistě jste se setkali s různou úrovní u lékařů, učitelů, prodavačů, advokátů, bankovních poradců a podobně.


Úroveň realitních služeb v ČR dosud nebyla vždy uspokojivá. Zákon o realitním zprostředkování je prvním krokem k tomu, aby se situace v realitním oboru začala postupně zlepšovat.


Podívejme se na zkrácený výčet nejdůležitějších změn, které zákon přináší.


Bezúhonnost


Každý makléř, stejně jako majitel kanceláře budou muset být bezúhonní. Bezúhonnost si prověří živnostenský úřad z rejstříku trestů.


Odbornost a praxe


Makléř bude muset živnostenskému úřadu předložit vysokoškolský diplom nebo vysvědčení o maturitní zkoušce nebo doklad o uznání odborné kvalifikace, případně dokad o absolvování odborného kurzu.


Požadovaná délka praxe bude různá. Například vystudovaný právník, pokud by chtěl pracovat i jako realitní zprostředkovatel, nemusí mít předchozí realitní praxi. V některých případech však bude nutná praxe 1 rok, v dalších zákonem vymezených případech až 3 roky.


Pojištění


Nově bude při realitním podnikání vyžadováno zřízení profesního pojištění.Dvě nejvýznamnější změny, které zákon přináší


Smlouva o realitním zprostředkování


Smlouva o poskytování realitních služeb (tj. smlouva o zprostředkování) musí být vždy písemná. Dosud se i v některých známých kancelářích stávalo, že makléř přijal úkol prodat nemovitost, avšak prodávající klient si přál jen ústní dohodu. V této neblahé praxi byli na vině jak prodávající klienti, tak kanceláře stejnou měrou. Stručně řečeno, prodávající klienti se tvářili, že zaplatí a kanceláře se tvářily, že se jejich makléři budou snažit.


V důsledku neurčité ústní dohody kancelář nemohla investovat ze svého rozpočtu do kvality služeb a marketingu, který by pro klienta zvýšil prodejní cenu. Tomu se nelze moc divit. Který zaměstnanec by chodil do práce bez pracovní smlouvy? Který podnikatel by investoval čas a peníze, když vůbec neobdržel písemnou objednávku?


Prodávající klient v těchto situacích něco očekával, ale zákonitě dostal méně, než dostat mohl. Pokud se nemovitost vůbec prodala, trvalo to dlouho, stalo se tak při nižší kvalitě služby a často za nižší prodejní cenu.


V RE/MAX Alfa jsme vždy pracovali na základě smlouvy. Ve smlouvě se zavazujeme, co budeme pro klienta dělat a do jakého termínu to splníme.


Podle nového zákona musí mít s klienty písemné smlouvy všichni realitní zprostředkovatelé.


Úschova peněz


Dle zákona nesmí realitní zprostředkovatel zprostředkovávat úschovu u jiného schovatele, než je advokát, notář nebo banka (výjimečně i exekutor v souvislosti s vedením exekuce). Úschovu lze zatím realizovat i tak, že realitní zprostředkovatel založí účet v bance pro každý obchodní případ zvlášť. To je však podmíněno splněním náročné administrativy. V každém případě skončí doba, kdy některé kanceláře šetřily na kvalitě služby, nechtěly hradit advokátní úschovu ze své provize a dokonce po dobu úschovy měly přístup k prostředkům klientů.


V RE/MAX Alfa měli klienti vždy ukloženy prostředky u nezávislého advokáta, notáře nebo v bance.


Vyjmenovaní schovatelé musí postupovat podle smlouvy o úschově, jsou pojištěni, odpovídají přímo klientovi (nikoli kanceláři) a podléhají dozoru advokátní komory, notářské komory, případně dozoru ČNB. Kancelář v těchto případech nemá žádnou možnost disponovat s prostředky svých klientů.


Podle nového zákona musí přísnější pravidla úschovy dodržovat všichni realitní zprostředkovatelé.


Očekáváte-li realitní služby s garantovanou úrovní, s důvěrou se na mě obraťte.


Váš realitní specialita Martin Pleskač RE/MAX Alfa


E: martin.pleskac@re-max.cz T: 734 862 973© Copyright Martin Pleskač

#realitnízákon#zákonorealitnímzprostředkování#advokátníúschova#notářskáúschova#bankovníúschova

0 zobrazení

RNDr. Martin Pleskač

Spálená 97/29, 110 00 Praha 1

martin.pleskac@re-max.cz

www.martinpleskac.cz

T: 734 862 973