Objevte něco nového

Čerstvé informace ze světa realit. Novinky a vývoj cen přímo na váš registrovaný email. 

  • Martin Pleskač

Daň z nemovitých věcí v roce 2020

Aktualizace: bře 22

Získali jste v roce 2019 nemovitost? V tom případě byste měli do 31. 1. 2020 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020.


Přiznání musí podat i lidé, u nichž se změnily „okolnosti rozhodné pro stanovení daně“. Jde například o kolaudaci stavby, dobudování přístavby k rodinnému domu nebo změnu výměry pozemku.


Ve vašem zájmu je podat přiznání i v případě, že jste v minulém roce nemovitost prodali nebo darovali, neboť vaše daňová povinnost za rok 2020 bude nižší.

Samotná daň z nemovitých věcí je splatná do 31. 5. 2020.


Pokud jste podali daňové přiznání již dříve a v roce 2019 nedošlo ke změně okolností rozhodných ke stanovení daně, nové přiznání za rok 2020 podávat nemusíte.Termín 31. 1. 2020 nemusí platit vždy


Pokud například kupujte nemovitost a žádali jste o zápis změny vlastnictví v katastru nemovitostí ještě v roce 2019, ale katastrální úřad zápis provede až v roce 2020, termín 31. 1. 2020 pro vás neplatí, protože jej i při vší snaze nemusíte stihnout. V tomto případě daňové přiznání musíte podat do tří kalendářních měsíců, které následují po měsíci, ve kterém k zápisu došlo.


Pokud vaše daň činí více než 5000 Kč, může částku rozložit na dvě stejné splátky a druhou polovinu zaplatit do konce listopadu 2020. Zemědělci a chovatelé ryb mají termíny do 31. srpna a do 30. listopadu.Máte datovou schránku?


Pokud máte zřízenou datovou schránku, musíte podat přiznání přes ni.Místní koeficient


Daňové přiznání se nepodává v případech, kdy se mění daň z důvodu rozhodnutí obce o zvýšení místního koeficientu.Kde se přiznání podává


Přiznání se podává k finančnímu úřadu, v jehož kraji se nemovitost nachází. Podáváte právě tolik přiznání, v kolika krajích nemovitosti vlastníte.Co když nepodáte přiznání včas


V tom případě vám hrozí pokuta ve výši 0,05% z výše daně za každý den prodlení. Prodlení se bude počítat až šestý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání, tedy až od 10. února 2020. Pokud by vaše daň byla například 1000 Kč, denní pokuta bude činit 1000 Kč * 0,05/100 = 0,50 Kč (slovy: padesát haléřů denně). Do výše 200 Kč se pokuta nevyměřuje. Dříve nebo později však výše pokuty tuto hranici překročí a finanční úřad si na vás došlápne. V té chvíli nepůjde ani tak o pokutu, ale o náklady vymáhání, které mohou narůst do tisíců. Dlužník může skončit v exekuci se všemi důsledky, které exekuce přináší.Jak lze daň zaplatit


Finanční úřady budou v květnu roku 2020 posílat složenky s aktuální výší daně z nemovitých věcí. Možné je zažádat také o zaslání platebních údajů na e-mail. O to je třeba požádat do poloviny března. E-mail s platebními údaji pak nahradí složenku. V e-mailu bude i QR kód pro platbu. Zaplatit je možné také přes SIPO. O to musíte na finančním úřadě zažádat do konce ledna.Minimální výše daně


V případě, že vám vyjde daň méně než 30 Kč v rámci kraje, platit ji nemusíte. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 Kč.
Váš realitní specialita Martin Pleskač RE/MAX Alfa

E: martin.pleskac@re-max.cz

T: 734 862 973


© Copyright Martin Pleskač

#daňznemovitýchvěcí #daňovépřiznání #daňznemovitostí

124 zobrazení

RNDr. Martin Pleskač

Spálená 97/29, 110 00 Praha 1

martin.pleskac@re-max.cz

www.martinpleskac.cz

T: 734 862 973

Chci prodat

Certifikáty

GDPR

Články

© 2020 Martin Pleskač