Odebírejte nové články

Čerstvé informace ze světa realit. Novinky a vývoj cen přímo na váš registrovaný email. 

  • Martin Pleskač

Orientace v džungli plošných výměr nemovitostí

Setkáváte se s pojmy plocha podlahová, obytná, užitná, užitková a plocha celková? Mezi prodávajícím a kupujícím může snadno dojít k nedorozumění. V krajním případě by kupující mohl po prodeji namítnout, že jej prodávající "uvedl v omyl".


V dnešním příspěvku se dozvíte, jak těmto rizikům předejít.


České právní normy uvádějí nejméně tři definice podlahové plochy:


(1) Podlahová plocha bytu je součet podlahových ploch všech místností bytu a jeho příslušenství, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou. (Zákon č. 107/2006 Sb.).

Půdorys bytu. Kupující získá přesnou představu o dispozici.

(2) Podlahová plocha bytu je podlahová plocha místností bytu a nebytového prostoru kromě teras, balkónů a lodžií (i zasklených) a vedlejších prostorů, které jsou umístěny mimo byt; do podlahové plochy se započítává i plocha zastavěná kuchyňskou linkou, vestavěným nábytkem, kamny nebo jiným topným tělesem. Nezapočítává se plocha okenních a dveřních ústupků. (Vyhláška MMR č. 372/2001 Sb.)


(3) Podlahovou plochu bytu v jednotce tvoří půdorysná plocha všech místností bytu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, sloupy, pilíře, komíny a obdobné svislé konstrukce. Půdorysná plocha je vymezena vnitřním lícem svislých konstrukcí ohraničujících byt včetně jejich povrchových úprav. Započítává se také podlahová plocha zakrytá zabudovanými předměty, jako jsou zejména skříně ve zdech v bytě, vany a jiné zařizovací předměty ve vnitřní ploše bytu. (Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.)


Dříve než si řekneme, jak předejít nejasnostem ohledně výměry, se podívejte na další druhy ploch:


Obytná plocha je podlahová plocha obytných místností, kdy za obytnou místnost se považuje přímo osvětlená a přímo větratelná místnost o podlahové ploše alespoň 8 m2, kterou lze přímo nebo dostatečně nepřímo vytápět a je určena k celoročnímu bydlení. Do obytné plochy se tedy nepočítá koupelna, WC, sklep, balkon, schodiště, chodba, terasa a úklidové místnosti. (Volně podle ČSÚ.)


Užitná plocha budovy se měří uvnitř vnějších stěn, ale nezahrnuje:

- konstrukční plochy (např. plochy komponent, které vytyčují hranice stavby, podpěry, sloupy, sloupky, šachty, komíny),

- funkční plochy pro pomocné využití (např. plochy, kde jsou umístěna zařízení topení a klimatizace nebo energetické generátory),

- průchozí prostory (např. schodišťové šachty, výtahy, eskalátory).

Součástí celkové užitné plochy obytné budovy jsou plochy používané jako kuchyně, obývací pokoje, ložnice a místnosti s příslušenstvím, sklepy a společné prostory používané majiteli bytových jednotek.

(Nařízení komise (ES) č.1503/2006)


Užitkovou plochou bytu se rozumí součet ploch všech jeho místností včetně místností vedlejších

užívaných výhradně nájemcem bytu, bez ploch domovního vybavení včetně sklepů. (dle již neplatné Vyhlášky MF č. 85/1997 Sb.)


Jak předejít riziku z nedorozumění mezi prodávajícím a kupujícím?


Pokud kupujte nemovitost a v nabídce není zobrazen půdorys, doporučuji vám si nemovitost projít s laserovým dálkoměrem. Předejdete nejasnostem v tom, jak výměry počítá prodávající, jak je chápete vy jako kupující, případně jak to mysleli v realitní kanceláři.


Pokud prodáváte nemovitost se mnou, nechám vaši nemovitost změřit. Ve většině případů nechám zhotovit i půdorys s uvedením výměr všech místností. Pokud není půdorys připojen, uvádím ověřené výměry jednotlivých místností v inzerátu.

Laserový dálkoměr měří délky s mimořádnou přesností. Automaticky vypočítá plochu v m2 nebo objem v m3.

Při prodeji nemovitosti se na mě s důvěrou obraťte. Budu-li vás zastupovat, omezíte riziko námitek ze strany kupujícího po prodeji nemovitosti.


Váš realitní specialista Martin Pleskač RE/MAX Alfa


E: martin.pleskac@re-max.cz

T: 734 862 973© Copyright Martin Pleskač

#podlahováplocha #užitnáplocha #obytnáplocha #užitkováplocha

0 zobrazení

RNDr. Martin Pleskač

Spálená 97/29, 110 00 Praha 1

martin.pleskac@re-max.cz

www.martinpleskac.cz

T: 734 862 973