Informace o zpracování osobních údajů

V případě, že přijdu v souvislosti s poskytováním realitních služeb do styku s vašimi osobními údaji, budu se řídit zásadami jejich ochrany a zabezpečení. Seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení EU o ochraně osobních údajů).

 

Správce a účely zpracování

Vaše osobní údaje, které jste uvedl/uvedla na některém z formulářů umístěném na webu www.martinpleskac.cz nebo  byly získány v souvislosti s poskytováním realitních služeb nebo byly získány z důvodu oprávněného zájmu (dále jen „Osobní údaje“) bude zpracovávat Martin Pleskač, IČO 45134529 například, nikoli však výhradně, za účelem vyřízení vaší žádosti o radu, realitní informace, poptávky po realitních službách, případně fakturace poskytnutých služeb. Dále mohu Osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu (včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky), který se týká nabídky služeb, ledaže zasílání obchodních sdělení odmítnete.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování Osobních údajů obrátit, můžete mě kontaktovat na telefonním čísle 734 862 973 nebo na e-mail martin.pleskac@re-max.cz.

Právní základ

Osobní údaje mohu zpracovávat i na základě souhlasu (pokud bude udělen), který může být kdykoli odvolán dopisem, e-mailem nebo telefonicky. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předchozího zpracování. Poskytnutí Osobních údajů je zcela dobrovolné. Poskytnuté Osobní údaje jsou však nezbytné pro naplnění oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti a ochrany vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Doba uchování

Vaše Osobní údaje moho být zpracovávány po dobu neurčitou dokud nevznesete námitku proti jejich zpracování nebo neodvoláte váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Práva subjektu údajů

Máte právo na přístup k Osobním údajům. Dále máte právo na opravu Osobních údajů nebo výmaz (pokud uplyne účel jejich zpracování, bude vznesena námitka proti zpracování nebo bude odvolán Váš souhlas), popřípadě na omezení zpracování. Proti zpracování Osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete kdykoli vznést námitku a osobní údaje budou vymazány.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto informace a zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

RNDr. Martin Pleskač

Spálená 97/29, 110 00 Praha 1

martin.pleskac@re-max.cz

www.martinpleskac.cz

T: 734 862 973

Chci prodat

Certifikáty

GDPR

Články

© 2020 Martin Pleskač